ATF ASSESORS
  • Inici
  • Subvencions

Subvencions

El nostre equip de professionals està en constant revisió de les subvencions disponibles i futures de qualsevol ens públic.

Tractem de realitzar un primer filtre per determinar quina possible subvenció és l'adient per a cada tipologia de client. Creem un marc normatiu on s’estipulen els requisits, obligacions i deures de cada subvenció i la traslladem a tots aquells clients que se’n puguin beneficiar.

Un cop gestionada la sol·licitud, realitzem el seguiment de l’estat del tràmit per agilitzar qualsevol possible incompatibilitat o demora en l’acceptació d’aquestes per poder respondre a qualsevol incidència amb la màxima celeritat possible.

I finalment un cop acceptada la subvenció, el nostre equip està enfocat a la justificació que requereixi cada una. Amb una relació estreta amb cada client, es marquen els terminis i documentació necessària per a la justificació i s’aporten l’informe o documentació que sigui necessària per a cada tràmit.

Subvencions

El nostre equip de professionals està en constant revisió de les subvencions disponibles i futures de qualsevol ens públic.

Tractem de realitzar un primer filtre per determinar quina possible subvenció és l'adient per a cada tipologia de client. Creem un marc normatiu on s’estipulen els requisits, obligacions i deures de cada subvenció i la traslladem a tots aquells clients que se’n puguin beneficiar.

Un cop gestionada la sol·licitud, realitzem el seguiment de l’estat del tràmit per agilitzar qualsevol possible incompatibilitat o demora en l’acceptació d’aquestes per poder respondre a qualsevol incidència amb la màxima celeritat possible.

I finalment un cop acceptada la subvenció, el nostre equip està enfocat a la justificació que requereixi cada una. Amb una relació estreta amb cada client, es marquen els terminis i documentació necessària per a la justificació i s’aporten l’informe o documentació que sigui necessària per a cada tràmit.

El Nostre

Equip