Laboral

A ATF li oferim un assessorament i una gestió integral en tots els temes relacionats amb contractació, retribucions de treballadors i Administradors, quitances, liquidacions, estrangeria i en matèria de Seguretat Social i prestacions.El nostre equip de professionals l’ajudarà en la gestió de personal i assessorarà de qualsevol necessitat que tingui en l’àrea sociolaboral.ATF posa a la seva disposició el Departament Laboral per poder realitzar qualsevol tràmit relacionat amb:

Laboral

A ATF li oferim un assessorament i una gestió integral en tots els temes relacionats amb contractació, retribucions de treballadors i Administradors, quitances, liquidacions, estrangeria i en matèria de Seguretat Social i prestacions.El nostre equip de professionals l’ajudarà en la gestió de personal i assessorarà de qualsevol necessitat que tingui en l’àrea sociolaboral.ATF posa a la seva disposició el Departament Laboral per poder realitzar qualsevol tràmit relacionat amb:

Auditories

Laborals