ROSA CONTRERAS

Rosa Contreras

Rosa Contreras

Gerent - Graduada Social i Graduada en Relacions Laborals

  • atfrosa@atfassessors.com