BERNAT TATJE

Bernat Tatjé

Bernat Tatjé

Gerent - Ll. en Administració i Direcció d'Empreses i Publicitat i Relacions Públiques

  • atffiscal@atfassessors.com